+38 (04744) 3-20-11
Меню

Що таке ЄКТС

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів. Розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує порівняння і визнання навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між закордонними навчальними закладами.

Загальна інформація

Уманський національний університет садівництва є візитною карткою міста і флагманом аграрної освіти не лише Черкащини, а й усієї Україні. Наукові досягнення Уманського національного університету садівництва відомі як в Україні, так і за її межами завдяки успішному функціонуванню наукових шкіл, очолюваних видатними вченими.

Уманський національний університет садівництва – це багатопрофільний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, де здійснюється підготовка фахівців за ліцензованими спеціальностями освітнього рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» і кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі.

Ліцензія: МОНУ АЕ № 636471 від 10.06.2015 р.

Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має у своєму складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують навчально-виховну роботу:

сім відокремлених структурних підрозділів: 

шість факультетів:

В Уманському НУС діють

  19 бакалаврських освітніх програм 

   16 магістерських програм

  18 спеціальностей - в аспірантурі,

   7 спеціальностей - в докторантурі,

   3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій 

   24 наукових центрів та лабораторій

   Підготовче відділення

   Наукова бібліотека

 Станом на 01.10.2018 р. - 4730 студентів, 74 аспіранти.

Навчальний процес на 29 кафедрах забезпечують 329 науково-педагогічних працівників, серед яких 45 докторів наук, 238 кандидатів наук, доцентів. 

В університеті функціонує сім навчальних корпусів, навчально-культурний центр, метеорологічна станція, інформаційно-обчислювальний центр, наукова бібліотека з фондом понад 254 тисячі примірників, 24 науково-дослідних і проблемних лабораторій, навчально-виробничий відділ, спортивний комплекс, пять гуртожитків, їдальні, медпункт, магазини й кафе.

Мова навчання - українська.

Адреса: 20305, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1

Тел.: (04744) 3-20-11, тел./факс: (04744) 3-20-41

E-mail: udau@udau.edu.ua