Меню

Освітньо-професійна програма "Економіка соціального забезпечення" (магістр)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Спеціальність «Соціальне забезпечення» є вдалим поєднанням усіх актуальних сфер діяльності сучасної розвиненої держави. Актуальність спеціальності «Соціальне забезпечення» важко переоцінити, оскільки вона спрямована на підготовку фахівців з метою захисту населення від соціальних ризиків, тому дана спеціальність буде потрібна, допоки існуватиме суспільство. Відкриття спеціальності «Соціальне забезпечення» є відповіддю на сучасні суспільні виклики.

Соціальне забезпечення є інструментом політики, що застосовується для регулювання рівня життя населення і передбачає надання послуг та матеріальних ресурсів у різних формах, що фінансуються державою.

Спеціальність «Соціальне забезпечення» передбачає спеціалізацію фінансування соціальних програм. Майбутній фахівець із соціального забезпечення отримає знання у галузі соціального забезпечення, трудових ресурсів, зайнятості населення, механізмів посередництва та представництва інтересів різних соціальних груп з урахуванням їх потреб, методик проведення соціальних заходів, зокрема, зі страхування тощо.

 

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ФАХІВЦІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»?

Соціальне забезпечення – це сфера, яка стрімко розвивається, це сучасна, цікава та перспективна професія.

Випускники спеціальності «Соціальне забезпечення» можуть працювати в Міністерстві соціальної політики України, Пенсійному фонді, Державній службі зайнятості, департаментах соціального захисту населення, Фонді соціального захисту інвалідів, центрах з оформлення субсидій, соціальних службах для сімей, дітей та молоді, волонтерських організаціях, волонтерських фондах.

Випускники університету зі спеціальності «Соціальне забезпечення» має право працювати в соціальних закладах на таких посадах: державний інспектор; інспектор з виплати та призначення пенсій; інспектор із соціальної допомоги; інспектор-ревізор; агент із зайнятості та трудових контрактів, страховий агент; фахівець державної служби зайнятості з найму робочої сили, із спеціалізованого обслуговування; фахівець Фонду громадських організацій, Фонду захисту інвалідів та інших фондів, профспілкових об’єднань у системі соціального забезпечення.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Програмні результати навчання випускників спеціальності «Соціальне забезпечення»:

 • володіння методами комунікації у застосуванні різних форм взаємодії та спільної діяльності;
 • застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово;
 • проектувати теоретичну модель роботи з об’єктами соціального забезпечення в рамках соціальних служб, організацій, установ;
 • самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для розвитку професійних навичок та якостей;
 • застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач;
 • автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях;
 • організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної допомоги;
 • пояснювати та надавати обґрунтовані відповіді населенню щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування;
 • планувати і проводити наукові дослідження в системі соціального захисту населення та висвітлювати їх результати;
 • виявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми соціального захисту щодо їх вирішення;
 • аналізувати ефективність реалізації соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах напряму діяльності;
 • демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності;
 • визначати можливості конституційного та правового регулювання суспільних відносин, забезпечувати оптимальні моделі соціально-правового супроводу орієнтованих на загальнолюдські цінності;
 • розробляти програми навчання та обміну досвідом в системі соціального захисту населення;
 • демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи;
 • розробляти та апробувати соціальні проекти і технології;
 • демонструвати здатність розуміння передумов, принципів та механізмів забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні;
 • визначати проблеми, тенденції розвитку, сучасний стан системи заходів з соціального захисту та соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб, оцінки потреб громад у соціальних послугах на основі міжнародних та національних принципів і норм;
 • демонструвати уміння вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в системі заходів з соціального захисту та соціального забезпечення.

ЧОМУ САМЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА?

Спеціальність «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» в Уманському національному університеті садівництва – ЦЕ:

 • ПРОФЕСІОНАЛІЗМ – колектив викладачів з досвідом профільної практичної діяльності та постійно оновлювані відповідно до вимог ринку праці освітні програми;
 • ПЕРСПЕКТИВА – можливість проходження практики на кращих підприємствах та організаціях в Україні, за кордоном з подальшим працевлаштуванням;
 • НАВЧАННЯ У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ – можливість паралельного здобуття освіти одразу на двох спеціальностях і дистанційні методи навчання онлайн у зручний для студента час.