Меню

Факультет менеджменту

Факультет менеджменту було створено у 1999 році в результаті реорганізації економічного факультету, який здійснював підготовку фахівців економічного профілю з 1976 року.

Факультет менеджменту здійснює підготовку студентів за денною та заочною формами навчання за освітніми рівнями «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії».

Основною метою діяльності факультету є підготовка фахівців, які здатні використовувати нові форми і методи управлінської діяльності, працювати на засадах підприємництва, перемагати у конкурентній боротьбі, бути налаштованими на успіх.