+38 (04744) 3-20-11
Меню

241 "Готельно-ресторанна справа" (бакалаври)

Назва спеціальності  

241 "Готельно-ресторанна справа"

Кваліфікація освітня, що присвоюється

Бакалавр з "Готельно-ресторанної справи"

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визначення попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги і положення до кваліфікації

Кваліфікація «Бакалавр з готельно-ресторанної справи» передбачає ґрунтовну професійну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних аналізувати, формулювати і вирішувати проблеми розвитку підприємств готельного та ресторанного бізнесу.

Профіль програми

Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає вивчення дисциплін соціально-гуманітарної підготовки, дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, дисциплін професійної та практичної підготовки в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Фахова компетентність

бакалавра з готельно-ресторанної справи передбачає:

 • здатність до управління господарською  діяльністю підприємств готельного та ресторанного  бізнесу;
 • спроможність приймати стратегічні та тактичні управлінські рішення, відповідно до вимог підприємницького середовища;
 • готовність формувати систему управління і стимулювання персоналу;
 • спроможність ініціювати та впроваджувати бізнес-ідеї розвитку підприємств готельного та ресторанного  бізнесу;
 • здатність проводити комплексні дослідження ринку готельних та ресторанних послуг з використанням сучасних наукових методів,
 • здатність до розробки та впровадження стандартів та нормативно-технологічної документації, що регламентує діяльність підприємств готельного та ресторанного бізнесу;
 • спроможність до формування та просування готельного та ресторанного продукту, відповідно до вимог споживачів; 
 • здатність удосконалювати бізнес-процеси підприємства;
 • здатність  формувати клієнтські бази та формувати програми лояльності споживачів;
 • готовність визначати  цілі і вирішувати задачі діяльності  щодо розвитку нових проектів у готельному та ресторанному бізнесі;
 • спроможність прогнозувати розвиток готельного та ресторанного бізнесу.

Професійні профілі випускників з прикладами

Фахівець з готельно-ресторанної справи базового рівня має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: менеджер готельно-ресторанного бізнесу; фахівець із готельної справи; фахівець з ресторанної справи; фахівець з організації дозвілля; фахівець з дослідження товарного ринку; інспектор з контролю якості продукції; ресторатор; метрдотель ресторану; керівник відділу ресторанного (готельного) господарства; фахівець із стандартизації, сертифікації та якості ресторанних чи готельних послуг (інспектор).

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр з готельно-ресторанної справи підготовлений для подальшого здобуття повної вищої освіти та освітнього ступеня магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою.

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Підсумкова атестація на здобуття кваліфікації  бакалавра з готельно-ресторанної справи проводиться у формі складання комплексного кваліфікаційного екзамену.

Підсумкову атестацію випускників здійснює Екзаменаційна комісія.

Умовою допуску студента до складання комплексного кваліфікаційного екзамену є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

Форма навчання

Денна, тривалість – 4 роки