Меню

Стипендії

Порядок призначення та виплати стипендії

 

Питання призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти Уманського національного університету садівництва регламентується Правилами призначення академічної та соціальної стипендії здобувачам вищої освіти, аспірантам і докторантам в Уманському національному університеті садівництва від 19.02.2022 https://www.udau.edu.ua/ua/file/HFW2.

 

Види та розміри стипендій в Уманському національному університеті садівництва

(наказ № 01-05/5 від 04.01.2023 «Про встановлення розмірів стипендій студентам Уманського національного університету садівництва)

Категорія стипендій

Розмір стипендії, грн на місяць

Академічна стипендія у мінімальному розмірі

2000

Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні

2910

Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України

4000

Академічна стипендія імені державних діячів першого українського уряду (ОР «Магістр»)

4000

Академічна стипендія Президента України

4400

Іменна академічна стипендія Верховної Ради України

4400

Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (від 18 до 23 років)

4026

Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до 18 років)

4250

Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій

1180

 

Підстави та порядок виплати академічної стипендії

 

Право на призначення академічної стипендії мають здобувачі вищої освіти, що навчаються в Університеті за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, яких включено до рейтингу успішності і які посідають у ньому відповідне місце за результатами останнього навчального семестру. Це надає таким студентам (включаючи студентів, що мають право на отримання соціальних стипендій) право бути включеними до ліміту стипендіатів. Виняток становлять першокурсники, яким до першої сесії стипендія призначається і виплачується за рейтингом, сформованим на підставі конкурсного бала, отриманого при вступі.

Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) від загальної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням в Уманському НУС.

Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

- студентам, які в межах ліміту стипендіатів (у діапазоні від 40 до 45%), згідно з рейтингом займають вищі позиції;

- студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу, в межах ліміту стипендіатів (40%).

Академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні призначається студентам, які займають найвищі рейтингові позиції (90 і вище балів) в межах не більше 20% ліміту стипендіатів.

 

Рейтинги успішності студентів, які навчаються на одній спеціальності та курсі на кожному факультеті за денною формою здобуття освіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

 

Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів, а саме:

викладача — для аспірантів;

доцента — для докторантів.

Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно з нормативно-правовими актами.

 

Підстави та порядок виплати соціальної стипендії

 

Право на соціальні стипендії мають здобувачі вищої освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, і за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, включені до рейтингу успішності та належать до однієї з таких категорій:

  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до18 років;
  • осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
  • осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років);
  • дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років);
  • дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи;
  • студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

 

Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента.

 

Як отримати соціальну стипендію?

 

Процедура отримання соціальних стипендій передбачає обов’язкове звернення студентів до закладу освіти за місцем їх навчання із письмовою заявою про призначення стипендіальних виплат.

 

Місце знаходження:

м. Умань, Черкаська обл.

Уманський національний університет садівництва

вул. Інститутська, 1

кабінет №9

Телефон:+38-04744-4-69-73  ДАНИЛЕНКО Ірина Андріївна

Email: udau@udau.edu.ua (Канцелярія, для надсилання офіційних документів)

 

До заяви обов’язково додаються копії таких документів:

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ

(для подання до бухгалтерії УНУС кабінет №9)

 

ДІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

- паспорт;

- картка платника податків;

- довідка про місце проживання;

- свідоцтво про народження;

- довідка про місце навчання;

- посвідчення інваліда;

- довідки МСЕК.

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ

- паспорт;

- картка платника податків;

- свідоцтво про народження;

- довідка про місце навчання;

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- довідка про реєстрацію місця проживання.

УЧАСНИКИ БОЙОВИХ

ДІЙ ТА ЇХ ДІТИ

- паспорт;

- картка платника податків;

- довідка про місце проживання;

- свідоцтво про народження;

- довідка про місце навчання;

- посвідчення УБД батька(матері)

- довідка про безпосередню участь у бойових діях.

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІ СІМ’Ї

- паспорт;

- картка платника податків;

- довідка про місце проживання;

- свідоцтво про народження;

- довідка про місце навчання;

- довідки про отримання допомоги з райдержадміністрації або міської ради;

- довідка про склад сім’ї.

ДІТИ-СИРОТИ ТА ДІТИ ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

- паспорт;

- картка платника податків;

- довідка про місце проживання;

- свідоцтво про народження;

- довідка про місце навчання;

- витяг з обліково-статистичної картки дитини;

- свідоцтва про смерть батьків ( або розпорядження про надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування);

- рішення суду.